České dráhy
10/17/2017
HomepagePoslat e-mailTisknout tuto stránkuNápověda
Anonymous
  technicko-normativní dokumenty

Hledej!
TNŽ  | ČSN | vzorové listy  | zaváděcí listy 

 
PN 28 0080 - Kolejová vozidla železniční. Vnější označení hnacích vozidel a vozů osobní dopravy
 
PN 28 0091 - Vnitřní označení osobních a motorových vozů a elektrických a motorových jednotek
 
PN 28 0399 - Hasící přístroje pro železniční kolejová vozidla
 
TNŽ 01 0101 - Názvosloví Českých drah
 
TNŽ 06 1250 - Kolejová vozidla železniční. Požární ochrana při umístění kamen v železničních kolejových vozech
 
TNŽ 16 5439 - Kolejová vozidla železniční. Spirálové pružiny ploché pro zámky dveří železničních kolejových vozidel
 
TNŽ 25 7233 - Kolejová vozidla železniční. Manometry pro opravy hnacích vozidel
 
TNŽ 28 0001 - Kolejová vozidla železniční. Názvosloví železničních kolejových vozidel
 
TNŽ 28 0003 - Názvy součástí hnacích vozidel
 
TNŽ 28 0004 - Kolejová vozidla železniční. Názvy součástí osobních a nákladních železničních vozů
 
TNŽ 28 0006 - Názvosloví údržby a opravárenství ŽKV
 
TNŽ 28 0007 - Kolejová vozidla železniční. Názvy součástí brzdového zařízení
 
TNŽ 28 0070 - Kolejová vozidla železniční. Vnější barevné řešení železničních kolejových vozidel
 
TNŽ 28 0081 - Kolejová vozidla železniční. Označování vozidel podle uspořádání dvojkolí
 
TNŽ 28 0115 - Koľajová vozidlá železničná. Metóda určenia dynamického zaťaženia za jazdy
 
TNŽ 28 0116 - Osobné vozne s rozchodom 1435 mm. Pravidlá preverovania dodávok
 
TNŽ 28 0155 - Kolejová vozidla. Pryžové hadice s textilní vložkou pro železniční kolejová vozidla
 
TNŽ 28 0326 - Kolejová vozidla. Průjezdný průřez a obrys vozidla s rozchodem 760 mm
 
TNŽ 28 0370 - Kolejová vozidla železniční. Předpisy pro rozvod propan - butan
 
TNŽ 28 0379 - Průchod kouřovodu střechou
 
TNŽ 28 0911 - Maziva pro železniční vozy
 
TNŽ 28 1010 - Zkoušky železničních hnacích vozidel
 
TNŽ 28 1012 - Kolejová vozidla železniční. Dílenská zkouška hnacích vozidel
 
TNŽ 28 1204 - Kolejová vozidla železniční. Motorové lokomotivy. Základní technické údaje
 
TNŽ 28 1400 - Kolejová vozidla. Osobní vozy délky 26,4 m o rozchodu 1435 mm. Typy, hlavní rozměry a technické požadavky
 
TNŽ 28 1410 - Kolejová vozidla. Železniční osobní vozy o délce 26,4 m a rozchodu 1435 mm se sedadly a boční chodbičkou. Požadavky na půdorysné uspořádání a rozmístění zařízení
 
TNŽ 28 1411 - Kolejová vozidla. Železniční osobní vozy o délce 26,4 m a rozchodu 1435 mm lehátkové 2. třídy. Požadavky na půdorysné uspořádání a rozmístění zařízení
 
TNŽ 28 1412 - Kolejová vozidla. Železniční osobní vozy o délce 26,4 m a rozchodu 1435 mm lůžkové. Požadavky na půdorysné uspořádání a rozmístění zařízení
 
TNŽ 28 1413 - Kolejová vozidla. Železniční osobní vozy o délce 26,4 m a rozchodu 1435 mm se sedadly a střední uličkou. Požadavky na půdorysné uspořádání a rozmístění zařízení
 
TNŽ 28 1414 - Kolejová vozidla. Železniční jídelní vozy a jídelní vozy s bufetovým oddílem o délce 26,4 m a rozchodu 1435 mm. Požadavky na půdorysné uspořádání a rozmístění zařízení
 
TNŽ 28 1415 - Kolejová vozidla. Železniční poštovní vozy o délce 26,4 m a rozchodu 1435 mm. Požadavky na půdorysné uspořádání a rozmístění zařízení
 
TNŽ 28 1416 - Kolejová vozidla. Železniční osobní vozy se zavazadlovým oddílem a zavazadlové vozy o délce 26,4 m a rozchodu 1435 mm. Požadavky na půdorysné uspořádání a rozmístění zařízení
 
TNŽ 28 2010 - Kolejová vozidla. Dvounápravové podvozky železničních osobních vozů o rozchodu 1435 mm. Typy, základní parametry a technické požadavky
 
TNŽ 28 2100 - Kolejová vozidla. Dvojkolí. Názvosloví
 
TNŽ 28 2102 - Kolejová vozidla železniční. Dvojkolí hnacích vozidel. Technické předpisy
 
TNŽ 28 2105 - Kolejová vozidla železniční. Značení části dvojkolí železničních kolejových vozidel
 
TNŽ 28 2121 - Železniční vozidla kolejová. Šablony a měřidla dvojkolí. Technické požadavky a rozměry
 
TNŽ 28 2142 - Dvojkolí úzkorozchodných lokomotiv. Hlavní rozměry
 
TNŽ 28 2143 - Kolejová vozidla železniční. Dvojkolí lokomotiv s rozchodem 1435 mm a 1520 mm
 
TNŽ 28 2154 - Minimální průměry hnacích, spřažených čepů a ložiskových čepů a nábojových sedel náprav železničních parních lokomotiv a tendrů
 
TNŽ 28 2157 - Odlitky kotoučů a hvězdic dvojkolí. Technické předpisy
 
TNŽ 28 2181 - Kolejová vozidla železniční. Surové a opracované obruče. Rozměry
 
TNŽ 28 2510 - Kolejová vozidla železniční. Pružnice kolejových vozidel. Technické dodací předpisy
 
TNŽ 28 2511 - Pružnice. Základní ustanovení
 
TNŽ 28 2512 - Kolejová vozidla železniční. Šroubovité pružiny válcové tlačné tvářené za tepla pro železniční kolejová vozidla. Technické podmínky
 
TNŽ 28 2513 - Šroubovité pružiny válcové tlačné pro železniční kolejová vozidla. Rozměry
 
TNŽ 28 2521 - Kolejová vozidla železniční. Tvar a rozměry objímek pružnic určených pro opravy vozidel
 
TNŽ 28 2522 - Tvar a rozměry pružnic určených pro opravy vozidel
 
TNŽ 28 2586 - Opěrky pružnic a pružnicových závěsů železničních hnacích vozidel. Rozměry
 
TNŽ 28 2588 - Kolejová vozidla železniční. Klíny pružnic. Tvar a rozměry
 
TNŽ 28 2589 - Příložka pružnice. Technické požadavky
 
TNŽ 28 2601 - Kolejová vozidla železniční. Táhlové ústrojí pro vozy rozchodu 1435 mm
 
TNŽ 28 2604 - Kolejová vozidla železniční. Spřahování kolejových vozidel s rozchodem 1435 mm. Směrnice pro rekonstrukce
 
TNŽ 28 2610 - Kolejová vozidla železniční. Šroubovka 380 kN
 
TNŽ 28 2611 - Kolejová vozidla železniční. Šroubovka 850 kN
 
TNŽ 28 2613 - Táhlové háky pro vozy o rozchodu 1435 mm
 
TNŽ 28 4008 - Kolejová vozidla železniční. Kompresory hnacích vozidel. Technické předpisy
 
TNŽ 28 4201 - Kolejová vozidla železniční. Dělené brzdové zdrže
 
TNŽ 28 4202 - Kolejová vozidla. Brzdové špalíky litinové pro železniční vozy. Technické požadavky, pravidla prověřování dodávek a metody zkoušek
 
TNŽ 28 4203 - Kolejová vozidla. Litinové brzdové špalíky železničních vozů. Typy a základní rozměry
 
TNŽ 28 4205 - Kolejová vozidla železniční. Botky zdrží. Technické předpisy
 
TNŽ 28 4210 - Kolejová vozidla železniční. Brzdový špalík. Typ 01, 01k-P 10, 01-P 14. Rozměry
 
TNŽ 28 4211 - Kolejová vozidla železniční. Brzdový špalík Typ 03, 03-P 10, 03-P 14. Rozměry
 
TNŽ 28 4212 - Kolejová vozidla železniční. Brzdový špalík. Typ 02, 02-P 14, 04, 07. Rozměry
 
TNŽ 28 4214 - Kolejová vozidla železniční. Brzdový špalík. Typ 010 U. Rozměry
 
TNŽ 28 4216 - Kolejová vozidla železniční. Klín. Rozměry
 
TNŽ 28 4217 - Kolejová vozidla železniční. Brzdový špalík. Typ O12 - P 14. Rozměry
 
TNŽ 28 4220 - Kolejová vozidla železniční. Botky brzdových zdrží osobních a nákladních vozů 1435 mm a 1820 mm. Základní rozměr
 
TNŽ 28 4221 - Kolejová vozidla železniční. Špalíky brzdových zdrží osobních a nákladních vozů. Rozměry
 
TNŽ 28 4222 - Kolejová vozidla. Držáky brzdových špalíků na kolejová vozidla
 
TNŽ 28 4228 - Kolejová vozidla železniční. Botky brzdových zdrží. Rozměry
 
TNŽ 28 4243 - Kolejová vozidla železniční. Klín s nosem. Rozměry
 
TNŽ 28 4244 - Kolejová vozidla železniční. Klín s okem. Rozměry
 
TNŽ 28 4245 - Kolejová vozidla železniční. Výztužná vložka brzdových špalíků
 
TNŽ 28 4258 - Kolejová vozidla. Vodítko stavěče odlehlosti zdrží
 
TNŽ 28 4259 - Kolejová vozidla. Oko tahadla samočinného odbrzďovače DAKO-OS1
 
TNŽ 28 4270 - Kolejová vozidla. Kotoučová nápravová brzda pro železniční osobní vozy s rozchodem 1435 mm. Typy, základní rozměry a technické požadavky
 
TNŽ 28 4291 - Kolejová vozidla. Pákové přestavovače. Technické předpisy - rozměry
 
TNŽ 28 4294 - Kolejová vozidla. Pouzdra brzdového tyčoví železničních vozů. Rozměrová norma
 
TNŽ 28 4297 - Kolejová vozidla. Stavěč odlehlosti zdrží. Typy SZ6, SZ10 a SZ12
 
TNŽ 28 4515 - Kolejová vozidla. Stiskací záklopka
 
TNŽ 28 4604 - Kolejová vozidla. Vzduchojemy kolejových vozidel. Technické předpisy
 
TNŽ 28 4613 - Kolejová vozidla. Spojkový kohout AKH
 
TNŽ 28 4614 - Kolejová vozidla. Ventil pro úpravu tlaku s tlumením
 
TNŽ 28 4642 - Kolejová vozidla. Vzduchojemy kolejových vozidel. Rozměry
 
TNŽ 28 4681 - Kolejová vozidla. Odbočnice
 
TNŽ 28 4691 - Kolejová vozidla. Odolejovače. Technické předpisy a rozměry
 
TNŽ 28 4693 - Kolejová vozidla. Prachojemy
 
TNŽ 28 5201 - Kolejová vozidla železniční. Kabina strojvedoucího
 
TNŽ 28 5211 - Grafické značky k označování přístrojů v kabině strojvedoucího hnacích vozidel
 
TNŽ 28 5311 - Kolejová vozidla. Okna osobních vozů rozchodu 1435 mm. Typy, rozměry a technické požadavky
 
TNŽ 28 5313 - Vagóny a motorové vozy. Čelní posuvné dveře osobních vozů o rozchodu 1435 mm. Technické požadavky
 
TNŽ 28 5314 - Vagóny a motorové vozy. Otočné skládací vstupní dveře osobních vozů o rozchodu 1435 mm. Rozměry a technické požadavky
 
TNŽ 28 5315 - Vagóny a motorové vozy. Předsuvné vstupní dveře osobních vozů o rozchodu 1435 mm. Rozměry a technické požadavky
 
TNŽ 28 5318 - Vagóny a motorové vozy. Uzavírací zařízení pro vstupní dveře osobních vozů o rozchodu 1435 mm. Technické požadavky
 
TNŽ 28 5319 - Vagóny a motorové vozy. Blokovací zařízení pro vstupní dveře osobních vozů
 
TNŽ 28 5410 - Kolejová vozidla. Sedadla železničních osobních vozů délky 26,4 m. Typy, základní rozměry a technické požadavky
 
TNŽ 28 5440 - Kolejová vozidla železniční. Podokenní stolky
 
TNŽ 28 5705 - Kolejová vozidla. Zařízení pro zásobování vodou osobních vozů o rozchodu 1435 mm. Technické požadavky
 
TNŽ 28 5711 - Napájecí hrdlo pro umývárny kolejových vozidel
 
TNŽ 28 6312 - Kolejová vozidla. Plnící hrdla motorových hnacích vozidel. Všeobecné předpisy a značení
 
TNŽ 28 7202 - Kolejová vozidla. Předpisy pro vnitřní vybavení kolejových vozidel. Elektrické osvětlení
 
TNŽ 28 7204 - Kolejová vozidla železniční. Vnější osvětlení hnacích vozidel
 
TNŽ 28 7220 - Kolejová vozidla. Osvětlovací zařízení osobních vozů mezinárodní přepravy s rozchodem 1435 mm. Technické požadavky
 
TNŽ 28 7300 - Železniční kolejová vozidla. Vytápění a větrání železničních vozidel osobní dopravy. Všeobecná ustanovení. Základní podmínky a požadavky, výpočty a konstrukce
 
TNŽ 28 7311 - Vagóny a motorové vozy. Kohout čelní Js 50
 
TNŽ 28 7315 - Kolejová vozidla. Klimatizační zařízení osobních vozů o rozchodu 1435 mm. Technické požadavky
 
TNŽ 28 7331 - Kolejová vozidla. Teplovzdušné vytápění osobních vozů s rozchodem 1435 mm. Technické požadavky
 
TNŽ 28 7350 - Kolejová vozidla železniční. Požární ochrana při umístění spotřebičů pro lokální vytápění železničních kolejových vozů
 
TNŽ 28 9311 - Kolejová vozidla železniční. Olovník s flexonovou vložkou topenišť parních lokomotiv ČSD
 
TNŽ 29 2201 - Hasicí a vymývací přípojka
 
TNŽ 33 2554 - Elektrická zařízení mechanických stojanových zvedáků s elektrickým pohonem
 
TNŽ 34 1560 - Zařízení elektrického vytápění železničních vozidel
 
TNŽ 36 2244 - Elektrická trakční výzbroj vozidel. Vozidlové trakční tlumivky
 
TNŽ 36 2413 - Zásuvka pro posun elektrických hnacích vozidel
 
TNŽ 36 2414 - Elektrická výstroj vozidel. Elektrická topná spojka VSET 8. Základní ustanovení