České dráhy
HomepagePoslat e-mailTisknout tuto stránkuNápověda

Hledej!
Žádost o zřízení přístupu do databáze IS NORMIS

Zpřístupnění databáze IS NORMIS z internetu je možné na základě podání „Žádosti o zřízení přístupu do databáze IS NORMIS“ adresované na obchodní oddělení společnosti ČD - Informační Systémy, a.s., která tuto činnost zajišťuje pro ČD, a.s.

„Žádost o zřízení přístupu do databáze IS NORMIS“ sepsanou volnou formou je možné zaslat poštou nebo elektronicky (kontakt uveden níže). Po doručení Vaší žádosti a jejím posouzení Vás kontaktuje odpovědný zaměstnanec společnosti ČD - Informační Systémy, a.s., který s Vámi dohodne další podrobnosti.

Přístup do databáze IS NORMIS je možný pouze na základě uzavření příslušného smluvního vztahu a uhrazení všech nákladů, které souvisejí se zřízením přístupu do databáze IS NORMIS („registrační“ poplatek, příp. zpoplatnění know-how).


„Žádost o zřízení přístupu do databáze IS NORMIS“ musí obsahovat:
  • Název právnické osoby, popř. jméno fyzické osoby
  • Adresa (popř. sídlo společnosti)
  • Kontaktní osoba – jméno, funkce, tel., e-mail
  • Odůvodnění žádosti (např. žádost na základě uzavření smluvního vztahu s ČD, a.s. – číslo smlouvy apod., popř. její kopie pro urychlení vyřízení Vaší žádosti)
  • Dokumenty TNP, ke kterým žádáte zřízení přístupu
  • Datum podání žádosti
Kontakt:

ČD-IS, a.s.
Obchodní oddělení
Martin Siegel
Pod Táborem 369/8A
190 00 Praha 9

e-mail: Martin.Siegel@cdis.cz

 


 správce obsahu: Daniela Vacková (9722 250 61)
 správce aplikace: Jaroslav Militký (602 654 602)
 zřízení přístupu: Martin Siegel (724 244 261)
© 2005 České dráhy, akciová společnost