České dráhy
HomepagePoslat e-mailTisknout tuto stránkuNápověda

Hledej!
Ceník TNP

Dle předpisu ČD M1 Předpis pro tvorbu a distribuci technicko-normativních dokumentů a interních předpisů Českých drah, a.s. platného od 1.10.2005 se jednotlivé dokumenty dělí podle úrovně přístupu. Úroveň přístupu - specifikuje okruh uživatelů z prostředí mimo ČD, kteří mohou podle posouzení gestorů či gestorských útvarů za stanovených podmínek dokument využívat pro své potřeby. ČD rozlišují tři základní úrovně přístupu: A, B, C.

Dokumenty s úrovní přístupu A jsou poskytovány všem zájemcům z okruhu internetu po zaplacení manipulačního poplatku za poskytnutí přístupu na základě žádosti o poskytnutí přístupu do databáze IS NORMIS. Tyto dokumenty se dále nezpoplatňují cenou za know-how.

Dokumenty s úrovní přístupu B jsou poskytovány pouze na základě žádosti o poskytnutí přístupu do databáze IS NORMIS a zájemce v tomto případě hradí manipulační poplatek za poskytnutí přístupu do databáze IS NORMIS a cenu know-how, která je stanovena pro vybraný dokument.

V případě, že existuje určitá skupina externích subjektů, které je nutné nebo z obchodního zájmu účelné poskytnout TNP bez zpoplatnění know-how pouze za cenu manipulačního poplatku (ale vždy na základě uzavřené platné smlouvy - viz předchozí odstavec), je písemné označení úrovně přístupu („B“) doplněno číslicí (resp. kombinací číslic), která tuto skupinu (resp. skupiny) a podmínky poskytnutí dále specifikují. Jedná se o skupinu:
  • B(1) - zahrnuje TNP, které privátní provozovatelé drážní dopravy (resp. jiné železniční podniky) potřebují k přístupu na dopravní cestu,
  • B(2) - zahrnuje TNP, které potřebují vybrané externí subjekty (stavební firmy) při výstavbě, modernizaci a údržbě dopravní infrastruktury (např. TNŽ),
  • B(3) - zahrnuje TNP, které potřebují vybrané externí subjekty (opravny železničních kolejových vozidel...) při výrobě a opravách železničních kolejových vozidel (např. TNŽ),
  • B(4) - zahrnuje TNP, které potřebují vzdělávací instituce (vybrané střední a vysoké školy) při přípravě potenciálních zaměstnanců ČD,
  • B(5) - zahrnuje TNP, které podle posouzení gestorů či gestorských útvarů potřebují jiné výše neuvedené externí subjekty.
Dokumenty s úrovní přístupu C nejsou dostupné mimo prostředí Českých drah.

Zpoplatněním know-how se rozumí cenová přirážka k vybraným dokumentům, kterou České dráhy získávají zpět alespoň část nákladů vynaložených na zpracování a vývoj dokumentu. Tuto cenu stanovuje tvůrce dokumentu. U dokumentů, kde tvůrce dokumentu (gestor) cenu nestanovil, činí tato cena 1 190,- Kč (včetně DPH) za přístup k jednomu dokumentu.

Na základě žádosti o poskytnutí přístupu do databáze IS NORMIS a po vysvětlení a projednání vyjímky lze poplatek za know-how prominout.

Poplatky za dokumenty s úrovní přístupu A a B jsou uvedeny v tabulce Ceníku TNP.

Poplatky za online přístup do IS NORMIS
Manipulační poplatek za zřízení přístupu400,- Kč (včetně DPH) za uživatele
Roční poplatek za přístup1 200,- Kč (včetně DPH) za uživatele

 


 správce obsahu: Daniela Vacková (9722 250 61)
 správce aplikace: Jaroslav Militký (602 654 602)
 zřízení přístupu: Martin Siegel (724 244 261)
© 2005 České dráhy, akciová společnost